CHS_Varsity Swim_CIF_Div_II_patches_2018.jpeg

Photo by Natalya Strash